İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

TurSEFF 2020 yılında 1800 projeye ulaştı

2020 yılı, yaşanan kovid19 krizinin yol açtığı bütün sıra dışı gündemine ve zorluğuna rağmen TurSEFF için pek çok yeni yeşil projenin hayata geçirilerek finanse edildiği yoğun bir yıl oldu.

Pandeminin olumsuz etkilerinin bütün dünya ekonomilerinde hissedildiği ve ana gündem maddesi haline geldiği bir yılı geride bırakıyoruz. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) için 2020 yılı, birçok yönden diğer yıllardan farklı ve önemli bir sene oldu. Çevreci yatırımların finansmanı için 2010 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından başlatılan TurSEFF projesi, 2020 sonu itibariyle toplamda 1800’den fazla yeşil projenin geliştirilmesine katkıda bulundu.

Yıl boyunca gösterilen çabaların bir sonucu olarak, 2020 yılında TurSEFF kapsamında değerlendirilerek finansmanına katkıda bulunulan 300 yeşil projeyle toplam finanse edilen proje sayısı 1800’ü, sağlanan finansman miktarı ise 666 milyon avroyu aşmış oldu. Bu projelerde sağlanan karbon azaltımı, her yıl 1 milyondan fazla otomobilin neden olduğu karbon emisyonuna denk. TurSEFF finansmanıyla hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımlarının toplam kurulu gücü 566 MW’a ulaştı. Finanse edilen sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla sağlanan enerji tasarrufu yaklaşık 1 milyon hanenin her yıl tükettiği elektrik enerjisine eşdeğer.

Kovid19’un yol açtığı küresel kriz, dünyada kaynakların verimsizce tüketildiğinin ve doğanın alarm zillerinin geniş halk kitlelerince fark edilmesine de vesile oldu. 2020 yılı, özellikle su, tarım, enerji gibi alanlarda kaynakların verimli kullanılmasının öneminin açıkça görüldüğü bir dönemdi. Dolayısıyla TurSEFF’in öncelikleri de atıktan enerji, güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji projeleri gibi sürdürülebilirlik projelerinin finansmanı ve farkındalık artırma faaliyetleri organize edilmesi gibi başlıklar oldu. Yapılan yasal düzenlemelerin de katkısıyla, geçtiğimiz yıl çatı tipi güneş enerjisi yatırımları ve hibrit yenilenebilir enerji projeleri piyasanın diğer odak alanları haline geldi ve buna paralel olarak TurSEFF de temiz enerjiye geçiş çalışmalarına hız verdi.

TurSEFF 2020 yılında çevrimiçi eğitimler, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek yeni sürdürülebilirlik yatırımları için verimli ve uygun bir atmosfer yaratmak için farkındalık arttırıcı çalışmalarına devam etti. Bu dönemde çeşitli eğitim ve seminerlerle yatırımcılara yol gösterici bir misyon üstlenildi. Uluslararası rekabette maliyetlerin düşürülmesini sağlayarak firmalara avantaj yaratan verimlilik yatırımlarının rolünü vurgulayan eğitim ve seminerlere hız verildi.

Bundan sonraki yıllarda pandemiden alınan dersle küresel ekonomide temel motivasyonun ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘yeşil’ kavramları olması bekleniyor. Yeni küresel pandemilerin ve iklim felaketlerinin önüne geçebilmek için gerekli olan yeşil dönüşümün sağlanabilmesi amacıyla uluslararası organizasyonlar ve uluslararası fonlar yeni hedefler belirlemiş durumdalar. TurSEFF Proje Direktörü ve Stantec Türkiye Genel Müdürü Dr. Murat Sarıoğlu, önümüzdeki dönemle ilgili şu değerlendirmede bulundu;

“TurSEFF, 2010’daki lansmanından sonra, EBRD’nin daha büyük yeşil yatırımlara odaklanan MidSEFF projesi ve konutlarda enerji verimliliği yatırımları için geliştirdiği TuREEFF projesi gibi diğer paralel projeler arasında bir sinerji yaratarak sürdürülebilirlik yatırımlarının hayata geçirilmesinde önemli bir katalizör rolü oynadı. Bu üç ‘SEFF’ projesi ile özel sektör yatırımları için sağlanan toplam kaldıraç etkisi 2 milyar € ‘yu aştı. Bugün artık 10. yılı geride bırakmış bir proje olarak, bu çabalarda yalnız olmadığımızı ve şimdi başka organizasyonların da yeşil ekonomi ve finansmanına odaklandığını mutlulukla görüyoruz. TurSEFF, teknik destekli yeşil finansman çözümleri ile Türkiye ekonomisine desteğini önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek.”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.