İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

İlbank, Sukap Projesi için 11,7 milyar liralık destek sağladı

İlbank, SUKAP (Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projesi) kapsamında, 2011’den 2020 sonuna kadar yerel yönetimlere 1410 adet içme suyu ve kanalizasyon yatırımı için 11 milyar 775 milyon 162 bin lira kaynak sağladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm yerel yönetimlerin su ve kanalizasyon ve altyapı projelerini desteklemek amacıyla 2011’de başlatılan SUKAP Projesinde tespit edilen ihtiyaçların beş yıllık bir projeksiyonla karşılanması hedefleniyor. SUKAP kapsamında, Cumhurbaşkanı kararı ile nüfusu 25 bin ve altında olan belediyelere genel bütçeden ayrılan ödenekten proje tutarının yüzde 50’si oranında hibe destek sağlanırken, kalan yüzde 50 için ise Banka tarafından belediyeye uzun vadeli kredi açılıyor. 

Nüfusu 25 binden fazla olan ve Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan belediyelere ise Belediye Kanunu’ndaki borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın İlbank tarafından kredi tahsis ediliyor.  Projesi hazır olmayan belediyelerin projeleri ise İlbank tarafından hazırlanıyor.  

Banka tarafından SUKAP kapsamında yürütülen işler için 2020’de 522 milyon 901 bin lirası krediden, 334 milyon 220 bin lirası hibeden olmak üzere toplam 857 milyon 121 bin lira harcama yapıldı. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011-2020 yılları arasında İlbank’a toplam 5 milyar 595 milyon 876 bin lira ödenek aktarıldı. 

 İlbank, 2011’den 31 Aralık 2020’ye kadar 1410 içme suyu ve kanalizasyon yatırımı için belediyelere 6 milyar 991 milyon 501 bin lira kredi, 4 milyar 783 milyon 661 bin lira hibe olmak üzere toplam 11 milyar 775 milyon 162 bin lira kaynak sağlarken, 1410 yatırımın 1125’i tamamlandı. 177 iş için inşaat çalışmaları devam ediyor, 35 iş için sözleşme, 73 iş için de ihale aşaması sürüyor. 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.