İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

“Binaların tasarımı, inşası ve yenilenmesi sürecinde yangın güvenliğine öncelik verilmeli”

İnşaat malzemesi sektörünün çatı örgütü Türkiye İMSAD, ‘Yangından Korunma Haftası’ dolayısıyla yaptığı açıklamada; yangın güvenliği konusunda yeni inşa edilen ve yenilenen binalarla ilgili uyarılarda bulundu. Binalarda yangın güvenliğine yönelik tedbirlerin sorgulanması gerektiğini belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Günümüzde teknoloji hızla ilerliyor ve binalarımızın da buna ayak uydurması büyük önem taşıyor. Örneğin eski teknolojiye göre donatılan binalardaki elektrik tesisatı bugünün ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Dolayısıyla güvenli yapılara sahip olmak için orta-uzun vadeli planlarla hareket edilmesi, binaların tasarımı, inşası ve yenilenmesi dahil tüm süreçte yangın güvenliğine öncelik verilmesi gerekiyor” dedi. 

25 Eylül-1 Ekim Yangından Korunma Haftası’ kapsamında bir açıklama yapan Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, toplumun yangına karşı güvenli yapı bilinciyle hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Yangın güvenliği tedbirleri konusunda olası ihmallerin önüne geçilecek bir denetim mekanizması oluşturulmasının çok önemli olduğunu belirten Tayfun Küçükoğlu, şunları söyledi: 

“Yeni inşa edilen tüm yapıların kullanım amacına, tehlike sınıfına ve bina yüksekliğine uygun yangın güvenlik tedbirlerinin alınması çok önemli. Ayrıca bu binalarda yangın dayanım testleri yapılmış sertifikalı malzemelerin ve sistemlerin kullanılması gerekiyor. İnşa aşamasında pasif ve aktif yangın güvenlik sistemlerinin imalat ve montajları, yetkin kişi ve kurumlar tarafından yapılmalı. Bunun için meslek standartlarının geliştirilmesine ve yetkin kişi ve kuruluşların belgelendirilmesine ihtiyaç var. Bu amaçla proje, imalat ve montaj safhalarında yetkin kişi ve kuruluşlar tarafından kontrollerinin sağlanması ve yapım sürecinin tasarıma uygun olarak gerçekleştirilmesi şart. 

Binanın kullanım amacına uygun ve yangın güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılmasının uzman taraflarca denetlenmesi, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin sağlıklı çalışmaları için bakımlarının zamanında ve doğru yapılması sağlanmalı. Özetle, doğru malzeme seçimi, doğru uygulama, doğru ve zamanında bakım, denetim ve doğru işletme, yangın güvenliği tedbirlerinin sürdürülebilirliği açısından bir bütün olarak değerlendirilmeli. 

Binalarda tasarım, yapım ve kullanım safhalarında alınması gereken tedbirler ve malzeme kullanımına yönelik hüküm ve gereklilikler, 2015 yılında son revizyonu gerçekleşen Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in kapsamında yer alıyor. Alınan önlemlerin sürekliliği ve sürdürülebilirliği ancak bu hükümler ve gereklilikler çerçevesinde yapılan uygulamalar sayesinde sağlanabiliyor. Mevcut yönetmeliğin güncel şartlara göre revizyonu büyük önem arz ediyor. 

‘Derin yenileme’ sürecinde yangın güvenliği tedbirleri dikkate alınmalı 

Elektrik ve su tesisatı, ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri, yalıtım dahil cephe sistemleri, seramik kaplamalar ve vitrifiye, pencere-cam ve çatı-baca sistemleri gibi geniş bir alanı kapsayan ‘derin yenileme’ sürecinde de yangın riskinin özellikle dikkate alınması gerekiyor. Örneğin eskimiş kablo sistemlerinden dolayı çıkan yangına karşı bile yenilenmesi gereken binalar var. Eski teknolojiye göre elektrik tesisatı bulunan binalar günümüz şartlarındaki elektronik aletlerin ihtiyaçlarını karşılamakta oldukça zorlanıyor. Aynı zamanda çevre, enerji verimliliği ve sürdürülebilir binalara sahip olma adına binalarımızın farklı seviyelerde yenilenmesine ihtiyaç var.

“Tüm yangınlara karşı önlem almalıyız”

Ayrıca temmuz ayı sonunda Türkiye’nin birçok bölgesinde çıkan ve günler süren mücadele sonucu büyük bir güçlükle söndürülen orman yangınları da, toplum olarak tüm yangınlara karşı önleyici faaliyetleri hızlandırmamız gerektiğini ortaya koyuyor.”Tayfun Küçükoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Küresel iklim değişikliği, kentsel hayatın artan ihtiyaçları, yangın ihtimalini artıran kritik gerçekler. Yangın ihtimaline karşı yüksek duyarlılıkta, bilinçte ve proaktif anlayış ile tedbirlerimizi almalıyız.”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.