İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden

Sektörlere Göre Emisyon Miktarında “Enerji Sektörü” İlk Sırada

Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2020

Toplam sera gazı emisyonu 2020 yılında 523,9 Mt COeşdeğeri oldu
Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2020 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre %3,1 artarak 523,9 milyon ton (Mt) COeşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton COeşd., 2019 yılında 6,2 ton COeşd. ve 2020 yılında 6,3 ton COeşd. olarak hesaplandı.

Sektörlere göre emisyon miktarında enerji sektörü ilk sırada yer aldı
Toplam sera gazı emisyonlarında 2020 yılında COeşd. olarak en büyük payı %70,2 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla %14 ile tarım, %12,7 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve %3,1 ile atık sektörü takip etti.

Enerji sektörü emisyonları 2020 yılında, 1990 yılına göre %163,3 bir önceki yıla göre ise %0,6 artarak 367,6 Mt COeşd. olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre %190,5 ve bir önceki yıla göre %14 artarak 66,8 Mt COeşd. olarak hesaplandı.

Tarım sektörü emisyonları 2020 yılında, 1990 yılına göre %58,8 ve bir önceki yıla göre %7,5 artarak 73,2 Mt COeşd. olarak hesaplandı. Atık sektörü emisyonları ise 1990 yılına göre %48, bir önceki yıla göre %2,1 artarak 16,4 Mt COeşd. olarak hesaplandı.

COemisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu
Toplam COemisyonlarının 2020 yılında %31,6’sı elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere %85,4’ü enerji sektöründen, %14,2’si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, %0,4’ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

CHemisyonlarının %61’i tarım, %22,1’i atık, %16,9’u enerji ve %0,02’si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen(1); N2O emisyonlarının ise %80,3’ü tarım, %9,1’i enerji, %5,6’sı atık ve %5’i de endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.