İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden

Dicle Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Projesi

DSİ Genel Müdürlüğü – Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından, hidrojeolojik etüt yapılması ve Dicle Havzası yeraltısuyu kütlelerinin kalite ve miktar yönünden izlenilmesi, izleme sonuçlarının değerlendirilmesi kapsamında yürütülecek olan “Dicle Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması Projesi” 23 Kasım 2021 tarihinde DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı İhale Salonu’nda yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalesi ile NFB Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. uhdesinde kaldı.

13 Ocak 2022 tarihinde sözleşmesi imzalanan projenin süresi 1000 takvim günü olup, projenin Ekim 2024 ayında tamamlanması hedeflenmekte.

18 Ocak 2022 tarihinde, Dicle Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması işi kapsamında, DSİ Genel Müdürlüğü – Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ), DSİ 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır) ve DSİ 17. Bölge Müdürlüğü (Van) personeli ve yüklenici çalışanları ile birlikte saha gezilip, görülerek DSİ 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır) Toplantı Salonu’nda yapılan toplantı sonrası tutanak ile yer teslimi gerçekleştirildi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ), DSİ 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır) ve DSİ 17. Bölge Müdürlüğü (Van) sorumluluk sahasında kalan Dicle Havzası, yaklaşık 54670 km²’lik yüzölçümü ile ülkemizin 26 havzasından en büyük 4. havzası olup, ülkemizin yaklaşık %7’sini oluşturmakta. Hidrojeolojik Etüt işi Dicle Havzası sınırları içerisindeki yeraltısuyu hidrojeolojik yapısının ortaya konulması, yeraltısuyu kütle-alt havza ve havza bazlı hidrojeolojik bilançonun hesaplanması amacı ile yapılacak olup, Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki izleme çalışmaları Dicle Havzası’nın tamamı için uygulanacak.

Proje kapsamında, Dicle Havzası’nda jeolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik çalışmalar yürütülecek olup, yüzey suyu ve yeraltısuyu alt havzaların belirlenmesi, jeolojik ve hidrojeolojik haritaların yapılması, drenaj ağlarının oluşturulması, bütün su noktaları bilgilerinin temini, bütün su noktalarının arazide tespiti (kuyu, kaynak, akarsu, dere, göl, gölet, kaptaj, çeşme, depo vd.) CBS ortamına aktarılması, yeraltısuyu kalite ve miktar izleme çalışmalarının yürütülmesi, izotop çalışmalarının yapılması, jeofizik çalışmalarının tamamlanması, havzada hidrolojik su bütçesinin ortaya konulması sağlanacak.

Ayrıca, proje kapsamında havza bazında yeraltısuyu rezervinin kuraklık senaryolarından nasıl etkileneceğinin ortaya konulması amacıyla, “İklim Değişikliği Etkisinde Havza Hidrojeolojik Bütçesi” çalışmaları yapılacaktır. Bütçe projeksiyonları 2030 ve 2100 yılları arasında her 10 yıl için ayrı ayrı yapılacak olup, farklı iklim koşullarının yeraltısuyuna olan etkisi ortaya konulacak.

DSİ Genel Müdürlüğü – Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından hidrojeolojik etüt çalışmaları büyük bir çaba ve hızla devam etmekte. 6 havzada çalışmaları devam etmekte olan Kızılırmak, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Antalya, Marmara ve Doğu Akdeniz Havzaları Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması Projeleri 2022 yılı sonunda (Kızılırmak Havzası için 2023 yılında) tamamlanacak.

Çoruh, Meriç-Ergene, Asi, Sakarya Havzaları Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması Projeleri de 2022 yılında başlatılacak olup, 2024 yılında tamamlanması hedeflenmekte.

DSİ Genel Müdürlüğü – Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve yürütülmesi planlanan hidrojeolojik etüt çalışmaları ile birlikte, su kaynaklarının yönetimine esas, Türkiye’nin bütün havzalarının yeraltısuyu durumunun ortaya konulması hedeflenmekte.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.