İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden

“5G Teknolojisinin Yanında 6G Sistemine de Hazırlık Yapıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, toplam genişbant abone sayısının 87 milyonla Türkiye nüfusunu aştığına vurgu yaptı ve “Teknolojiye gem vurmak mümkün değil. Bu anlamda ülkemizde gerek sabit gerekse mobil ve uydu altyapıları bakımından önemli yatırımlar yaptık” dedi. Yerli ve milli ürünleri kullanarak 5G şebekelerini devreye alacaklarını da belirten Karaismailoğlu, şu anda 5G teknolojisinin yanında 6G sistemine de hazırlık yaptıklarına dikkati çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilişim Zirvesi’21 açılış törenine çevrimiçi olarak katıldı. Karaismailoğlu, “İnsanlık, geçirdiği zaman dilimlerini hep o çağa damgasını vuran teknolojik gelişmelerle anmış, bu yeniliklere uygun isimler verdi. Buharlı makinaların icadı ile başlayan Birinci Sanayi Devrimi’ni, 1870’te elektrik enerjisinin kullanımı ile başlayan İkinci Sanayi Devrimi ve sonrasında gelen makineleşme dönemi takip etti. 1970’lerden sonra ise bilgisayarların ve otomasyonun yaygınlaşmasıyla yaşanan sıçramayla insanlık Üçüncü Sanayi Devrimi’ne adım attı. Yaşadığımız 21’inci yüzyıla damgasını vuran en önemli dinamik ise hiç şüphesiz bilgisayarlar ve iletişim teknolojileridir. Çağımız, internet ve mobilite ile hız kazanan dijital dönüşüm hareketi ‘Endüstri 4.0’ ya da Dördüncü Sanayi Devrimi olarak anılmaya başlandı. Artık İletişim teknolojileri açısından hayli gelişmiş bir safhadayız. İnternet başta olmak üzere gündelik hayatımızın her aşamasında haberleşme araçlarından yararlanıyoruz” dedi.

TEKNOLOJİYE GEM VURMAK MÜMKÜN DEĞİL

Akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarla haberleşildiğini, internet ve kitle iletişim araçlarından da çok yoğun bir şekilde istifade edildiğini anlatan Karaismailoğlu, teknolojinin ilerleme ve yeniliklerin zamanın akışını hızlandırdığı bir bilgi çağında yaşandığını söyledi.

“Artık uzak-yakın, bilinen-bilinmeyen, tanıdık-yabancı gibi kavramlar anlamsızlaştı, sınırlar şeffaflaştı, karşılıklı etkileşimin önündeki engeller büyük ölçüde kalktı” diyen Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bilişim ve iletişim teknolojisinde meydana gelen yenilikler artık toplumların kimyasını değiştirdi. Toplumlar sadece kendilerine sunulanı değil, her alanda dünyada en iyi olanı talep etmeye başladı. Bunu anlamayan ülkelerin, gelişmelerin ve zamanın arkasında kalacakları da açıktır. Şu tartışmasız bir gerçektir ki; teknolojiye gem vurmak mümkün değildir. Bu çağın adı bilişim ise atacağınız adımlarda onu hesap etmemek bu zamanda yapacağınız en büyük hata olacaktır. Bugün heyecanla izlediğimiz bilim kurgu filmlerindeki gelecek profilleri gerçek hayatta bir bir tezahür etmektedir. Bugün hayal ürünü dediğiniz şey, yarının gerçekliğidir.”

DİJİTAL BİR DÖNÜŞÜM YAŞIYORUZ

1990’lı yılların başında haberleşme hizmetlerindeki temel amacın bu hizmeti sadece bireylerin kullanımına sunma çabası olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, “Bugün ise biz bu hizmeti daha hızlı, daha güvenli ve daha ekonomik olarak en yenilikçi teknolojilerle insanlara ulaştırma anlayışına hâkimiz. Adeta dijital bir dönüşüm yaşıyoruz. Dijital dönüşümün olmazsa olmazı karada, denizde, havada güçlü elektronik haberleşme altyapılardır. Dijital dönüşüm; öncelikle güçlü altyapıların varlığına ve bu altyapılar üzerinden verilen hizmetlerin vatandaşlar tarafından erişilebilir olmasına bağlıdır. Bu anlamda ülkemizde gerek sabit gerekse mobil ve uydu altyapıları bakımından önemli yatırımlar yaptık. Artık yediden yetmişe internet, mobilite, nesnelerin interneti, bulut, yapay zekâ, robot teknolojileri, veri analitiği gibi teknoloji uygulamalarıyla iç içeyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 2003 yılında 18 bin genişbant abonesi bulunduğunu, abone sayısının doğru ve yerinde yatırımlarla 2010 yılında 7,1 milyona, günümüzde ise 17,5 milyona ulaştığının altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, sabit genişbantta bu gelişme yaşanırken, 2009 yılında başlayan mobil genişbant hizmetinin ise hızla ülke geneline yayıldığını, bugün mobil genişbant abone sayısının 69 milyonu aştığını söyledi.

Toplam genişbant abone sayısının 87 milyonla Türkiye nüfusunu aştığına vurgu yapan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Özellikle son yıllarda sabit genişbant tarafında en büyük gelişme gösterdiğimiz hizmet türü fiber abonelerdir. Fiber abone sayımız 2010 yılında 150 bin dolayındayken, bugün 4,5 milyona ulaştı. Bu da yaklaşık olarak şu andaki her dört sabit aboneden birinin fiber internet hizmeti aldığı anlamına geliyor. Artık ülkemizin teknolojik olarak uluslararası konumuna baktığımızda, mobil şebekelerin yaygınlığı ve aboneye verilen hizmetlerin kalite ve çeşitliliği, genişbantın gelişimi, fibere yapılan yatırımlar gibi konularda ülkemizin yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz.”

SEKTÖRÜN İHRACATI 10 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Dijitalleşme sürecinde yerli ve milli üretimin önemine değinen Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunda ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ile artık bilgi teknolojileri sektörünün hizmet ve yazılım alt sektörlerinde yerli üretim payının yüzde 75’leri bulduğunu belirtti. Şu anda Türkiye’de bilgi ve iletişim sektörü kapsamında 84 teknokentte yaklaşık 5 bin 700 firmanın 58 bin kişilik istihdam ile faaliyet gösterdiğini kaydeden Karaismailoğlu, sektörün 2020 yılı toplam ihracatının bir önceki yıla göre yarı yarıya artarak 10 milyar TL’yi aştığını dile getirdi.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERİ KULLANARAK 5G ŞEBEKELERİMİZİ DEVREYE ALACAĞIZ

Karaismailoğlu, “5G’yi de yerli ve milli ürünlerimizle insanımızın hizmetine verme hedefi ile çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu hedefle 2017 yılında Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesini kurduk. 5G’ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarımız için ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ geliştirdik. Proje ile ilk fazda 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, Şebeke Yönetim Sistemi, Radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ve prototiplerini hazırladık. Artık üretim süreci için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalar neticesinde, uçtan uca güvenlik mekanizması bilenen ve kontrol edilebilen yerli ve milli ürünleri kullanarak 5G şebekelerimizi devreye alacağız” dedi.

5G TEKNOLOJİSİNİN YANINDA 6G SİSTEMİNE DE HAZIRLIK YAPIYORUZ

Projeyle, dünya standartlarındaki yerli ve milli 5G ürünlerini hem iç piyasaya hem de diğer ülkelere arz edilmesini hedeflediklerini vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Haberleşme teknolojilerinde gelişmeler o kadar hızlı ki, 5G daha yaygınlaşmaya başlamadan 6G teknolojisini konuşmaya başladık. 5G ile karşılaştırıldığında, 6G kablosuz iletişim ağlarının çok daha yüksek spektrum, enerji ve maliyet verimliliği, daha yüksek veri hızı, daha fazla otomasyon imkanı, sağlaması bekleniyor. 6G ile ilgili, ülkemizde işletmecilerimizle ve özellikle üniversitelerde akademik seviyede önemli çalışmaları hayata geçirdik. Şu anda 5G teknolojisinin yanında 6G sistemine de hazırlık yapıyoruz. Çünkü teknolojik yeniliklerde söz sahibi olabilen ülkeler; kendi teknolojilerini kendileri üretebilen ve herkesten önce oyuna girebilenler olacaktır. Bu çalışmalarımızın yanı sıra özellikle yerli ve millî uydu teknolojilerimizin desteği ile de bilişim ve iletişimde bölgemizde lider, dünyada da önde gelen ülkeler arasında yerimizi alacağız. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü ve kararlı adımlarla ilerliyoruz.”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.